Çözümlerimiz & Hizmetlerimiz

+ 0
Yıllık Tecrübe
+ 0
Tamamlanmış Proje
+ 0
Yerel İş Ortağı
% 80
Kurumiçi Geliştirme

Hizmetlerimiz

Öne Çıkan Çözümlerimiz

ADLİ BİLİMLER LABORATUVAR YÖNETİM PLATFORMU

VERİSİS’in tüm adli bilimler branşları için geliştirdiği Olay ve İş Akışı Yönetimi sistemi olan CLIMS, emniyet otoritelerine benzersiz avantajlar sağlamaktadır.

 • Olay çözümü için daha az zaman ve maddi kaynak kullanılır
 • Terör saldırıları gibi toplu ölümlere sebep olan olayların ardından kurbanlar hızlı ve doğru şekilde tespit edilir
 • Toplumla ilişkilerde güvenilirliği artırır

ADLİ DOKÜMAN İNCELEME SİSTEMİ

 •  Modüler Kullanım
 • Üstün Görüntüleme
 • Yenilikçi Tasarım
 • Spektral Analiz
 • Hiperspektral Analiz
 • Artırılmış Perspektif

TSUNAMİ
MODELLEME

 • Tsunami tehlike değerlendirmesi için yeni hesaplama araçları
 • Sismik ve sismik olmayan tsunami oluşum mekanizmaları
 • Su baskını haritalama
  Tsunaminin kıyı yapıları üzerindeki etkisinin araştırılması
 • Kritik Kıyı Yapılarının Güvenliği
 • Deniz tehlike değerlendirmesi için sayısal modelleme eğitimi

Proje Örnekleri

Tanıtım Etkinlikleri İzleme Sistemi

Tanıtım Etkinlikleri İzleme Sistemi (TEİS) - Sahada çalışan satış ekiplerinin takibi amacı ile geliştirilen proje satış faaliyetleri yürüten ekiplerin iş planlarının oluşturulması, atanması ve takibini yürütmektedir. Cep telefonları aracılığı ile satış ekiplerinin saha faaliyetlerini yönlendirme ve kontrol etme özelliği sayesinde sahadan gerçek zamanlı bilgi alınması sağlanmıştır.

Depo ve Sevkiyat Yönetimi Projelerimiz

Depo ve Sevkiyat projelerimiz depo hareketlerinin ve sevkiyatların izlenebilirliğini sağlamıştır. Kablolu ve kablosuz el bilgisayarları kullanılarak Otomatik Tanıma ve Veri Toplama (OTVT) çözümleri sunulmuştur.

Akıllı Kart Projeleri

Genel Kurmay Başkanlığı, TSK Akıllı Kart Projesi bünyesinde Proje Yöneticiliği, danışmanlık, analiz, tasarım, kod geliştirme, test konularında uzman kadromuz ile projenin gerçekleştirilmesi ve yürütülmesinde firmamız etkin bir rol üslenmiştir.

Teftiş Kurulları Yönetim Sistemi

Teftiş Kurulları Yönetim Sistemi, teftiş kurullarının planlı ve plansız tüm soruşturma, denetim, faaliyet vb. takibini ve yönetimini yapmak için geliştirilen bir yazılımdır. Çözüm şu anda Emekli Sandığı ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından kullanılmaktadır. Sistem tüm kamu ve özel kuruluşlarla uyumludur.

Damızlık, Kuluçkahane ve Broiler Üretim İzleme ve Planlama Sistemi

Tavukçuluk sektörü için geliştirilen Damızlık, Kuluçkahane ve Broiler Üretim İzleme ve Planlama Sistemi ile damızlıktan, kesimhaneye kadar olan tüm üretim süreci izlenebilmekte ve performans takibi yapılabilmektedir.

Vergi ve Trafik Cezaları Sistemi

Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Motorlu Taşıtlar Projesi, ile tüm Türkiye’de motorlu taşıtlara sahip olan kullanıcıların İnternet üzerinden kendi araçlarına ait, borç ve gecikme faiz bilgileri erişimi sağlanmıştır ve bu proje bünyesinde Türkiye’de yer alan 12’den fazla Motorlu Taşıt Vergi Daireleri’nde yer alan tahakkuk ve tahsilat bilgileri merkezde toplulaştırılmakta, gerekli yönetimsel raporlar ile İnternette kullanıcılara sunulmuştur.