HIrisPlex System for Prediction of Hair & Eye Color

Kısa tandem tekrarları (STR’ler), yaklaşık 20 yıldır adli araştırmalarda insan kimliğinin çeşitli yönlerinde uygulanmaktadır. Yüksek düzeyde polimorfik STR setleri, adli DNA profillemesi için altın standarttır. Bununla birlikte, bazı durumlarda (örneğin, yüksek oranda bozulmuş DNA, düşük miktarda DNA, referans DNA’sı olmaması), STR’lerin DNA profillemesinin uygulanması, adli soruşturmalarda zorlayıcıdır. Örneğin, bilinmeyen STR’lerin profili, bilinen bir şüpheli profiliyle veya bir suç DNA veri tabanından herhangi biriyle eşleşmiyorsa ve başka bir kanıt yoksa, soruşturma, takip edilecek herhangi bir ipucunu yakalayamazsınız. Ayrıca, suçluların DNA veri tabanının olmadığı ülkelerde soruşturma daha kaotik hale geliyor. Böyle bir durumda, vakayı aydınlatmak için başka genomik belirteçler kullanılabilir.

Son birkaç yılda, genomikteki geniş kapsamlı ve hızlanan ilerlemeler sayesinde yeni DNA belirteçleri ve uygulamaları geliştirildi. Son zamanlarda, SNP’ler (Tek Nükleotid Polimorfizmleri), Harici Olarak Görünür Karakteristiklerin (EVC’ler) (yani, göz, saç ve ten rengi) analizi gibi yeni uygulamalarda kullanılmıştır. Şüphelinin fiziksel özellikleriyle ilgili bilgiler, DNA teknolojileri kullanılarak biyolojik kanıtlardan tahmin edilebilir. Göz ve saç renginin fiziksel özellikleri, insan pigmentasyonunun en iyi bilinen varyasyonlarıdır. HIRISPLEX sistemi, 24 SNP bölgesi ile göz ve saç rengi tahmini için geliştirilmiştir. Hirisplex paneli, soruşturmanın yönlendirilmesine ve çözülmemiş vakalarda veya kayıp kişilerin ve afet mağdurlarının tespit edilmesinde davanın hızlı bir şekilde aydınlatılmasına katkıda bulunabilir.

Hedeflenen SNP işaretçilerinin tiplenmesi için SNaPshot mini dizilemenin yanı sıra yeni nesil dizileme (NGS) tekniklerini uyguluyoruz. Tahmin doğruluğu mavi ve kahverengi göz rengi için %90 ve saç rengi için %74’tür. Bu analizleri ortak laboratuvarımızda bir hizmet olarak sunuyoruz.